Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Pedagog

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Sociální klima u žáků 3. a 4. tříd základní školy
 (Barbora SVOBODOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//q609w0// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - intervence | Theses on a related topic

Sociálně-psychologické klima třídy na střední odborné škole
 (Renata Janečková)

2017, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//a9shes// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Theses on a related topic

Sociální komunikace a její vliv na pracovní klima zaměstnanců veřejné správy
 (Pavel Bryknar)

2010, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM535 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Průzkum vzájemné percepce žáka a pedagoga
 (Lukáš OCHRANA)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//epi155// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Klima třídy z pohledu žáků s vysokým a nízkým sociometrickým statusem
 (Iveta Sochůrková)

2006, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vpxjh/ | Psychologie / Psychologie Sociologie | Theses on a related topic

KLIMA NA PRACOVIŠTI ODBORNÉHO VÝCVIKU
 (Marcela STARCOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mem8x7// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Theses on a related topic