Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

poruchy, autistického, spektra

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Porovnání úrovně čtení s porozuměním na konci 1. ročníku ZŠ při vyučování metodou genetickou a analyticko-syntetickou. Comparison the level of reading comprehension at the end of the first year of primary school teaching method of genetic and analytic-synthetic.
 (Dita PAŤHOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//f9khmx// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Výuka počátečního čtení a psaní u žáků s poruchami autistického spektra
 (Petra Hrabučáková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h1j8m/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Genetická metoda čtení a psaní, její aplikace v hodinách českého jazyka v prvním ročníku základní školy
 (Lenka Kazdová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5204 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Role školního poradenského pracoviště na 1. stupni ZŠ při odstraňování nedostatků v oblasti elementárního čtení a psaní v prvním a druhém ročníku
 (Lucie Kaděrová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mqdq9/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

K problematice počátečního čtení a psaní na základních školách v Českých Budějovicích a okolí
 (Lucie MIKLÍKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hqjoaq// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Vzdělávání k demokratickému občanství pomocí metod Filozofie pro děti a Čtením a psaním ke kritickému myšlení
 (Martin Drnek)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eqtiq/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy | Theses on a related topic

Metody a formy práce využívané ve výuce čtení a psaní v první a druhé třídě základní školy.
 (Petra HADRAVOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//n9acyd// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol - speciální pedagogika | Theses on a related topic

Výuka počátečního čtení a psaní u žáků s poruchami autistického spektra
 (Petra Hrabučáková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h1j8m/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Speciálně pedagogická intervence logopedická
 (Petra RICHTEROVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//3jh9vg// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Speciálně pedagogická intervence u dětí s PAS
 (Milena Horvatová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12640 | Speciální pedagogika / Výchovná práce ve speciálních zařízeních | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)