Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nepálené cihly

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Využití dynamických nedestruktivních metod pro zjišťování pevností cementů z cementárny Hranice
 (Lenka Procházková)

2017, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//9oizva// | Stavební inženýrství / | Theses on a related topic

Analýza nedestruktivních metod využívaných na letounech typu B737 a A320 v organizaci údržby
 (Michal Baranec)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141163 | Technologie letecké dopravy / Technologie údržby letecké techniky | Theses on a related topic

Diagnostické metody a zkoušení dřevěných konstrukcí
 (Leona Slívová)

2010, Diplomová práce, Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/84112 | Stavební inženýrství / Stavební hmoty a diagnostika staveb | Theses on a related topic

HISTORICKÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
 (Hana FLEIŠEROVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//euau9g// | Stavební inženýrství / Stavitelství | Theses on a related topic

Faktory vzniku závislosti na sociální síti Facebook u studentů středních škol na Kroměřížsku
 (Lenka VYMĚTALÍKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7zfm1f// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Vliv charakteru vad a poruch konstrukcí na hodnotu nemovitosti
 (Radek Šedivý)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/k5i6c/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

HISTORICKÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
 (Hana FLEIŠEROVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//euau9g// | Stavební inženýrství / Stavitelství | Theses on a related topic

Vliv recyklace brusného prachu na výrobu a vlastnosti cihel
 (David Križan)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128952 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a keramické materiály | Theses on a related topic

Vlastnosti současných plných pálených cihel
 (Lenka Polláková)

2020, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//retsta// | Stavební inženýrství / | Theses on a related topic

Smíšené zděné konstrukce z cihel a kamene
 (Kateřina Matýsková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144410 | Stavební inženýrství / Stavební hmoty a diagnostika staveb | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)