Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

oikonyms

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Ortsnamen und Flurnamen im Gebiet der Sprachinsel Wachtl-Deutsch Brodek
 (Eva Růžičková)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kxazj/ | Filologie / Německý jazyk a literatura | Theses on a related topic

Komunikační varianty cizích oikonym v současné psané češtině (na příkladě Gsg. maskulin)
 (Eva Šůstková)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aojly/ | Specializace v pedagogice / Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Lingvistická a kulturněhistorická analýza ruských oikonym
 (Lucie Kunčíková)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l8gv1/ | Filologie / Ruský jazyk a literatura | Theses on a related topic

SPECIFIKA NĚKTERÝCH ČESKÝCH OIKONYM
 (Lenka VOKATÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8wngoi// | Filologie / Bohemistika | Theses on a related topic

Dubletní formy v deklinaci názvů českých oikonym
 (Hana URBANOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xary6f// | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura (jednooborové) | Theses on a related topic

Vývoj krajiny a lidských sídel na území Líšně ve svědectví místních a pomístních jmen
 (František Bačovský)

2008, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pc1xj/ | Humanitní environmentalistika (tříleté) / Humanitní environmentalistika | Theses on a related topic

Ortsnamen der Wischauer Sprachinsel im Kontext der historischen Entwicklung
 (Tamara Urbanová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c8izp/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Toponyma na katastru obce Bolatice (okres Opava)
 (Lenka Lasáková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lukre/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Dendronyma v sídelních jménech českých zemí
 (Kristýna Dufková)

2019, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uy3zx/ | Filologie (čtyřleté) / Srovnávací indoevropská jazykověda | Theses on a related topic

Toponyma na katastru obce Poštorná (Břeclav)
 (Jana Pavelková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ae5u0/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)