Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

vus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Představení VUS Ondráš ‘kRok za kRokem’ a jeho žánry
 (Karolína Kozubíková)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/me1kc/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Druhá kariéra profesionálních tanečníků VUS Ondráš
 (Anna Sáčková)

2020, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/cqkyd/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management | Theses on a related topic

Multinomická logistická regrese, Trojcestné ROC, VUS
 (Juraj Kapasný)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ei7h1/ | Matematika / Finanční matematika | Theses on a related topic

Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan : srovnání tří postupů
 (Jiří Daniel)

2015, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/k1ehb/ | Dramatická umění / Muzikálové herectví | Theses on a related topic

Trois événements de l'histoire francaise vus par Václav Šašek de Bířkov et Gabriel Tetzel de Gräfenberg
 (Lenka Houšková)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x8gaq/ | Filologie / Francouzský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Mzdový systém ve společnosti VUS Ostrava, s. r. o.
 (Gabriela Šumníková)

2013, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97306 | Ekonomika a management / Ekonomika a právo v podnikání | Theses on a related topic

Přízraky ulice
 (Lenka Fučíková)

2018, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/chfhk/ | Dramatická umění / Taneční a pohybové divadlo a výchova | Theses on a related topic

Historie Vysokoškolského uměleckého souboru
 (Martin Kolda)

2011, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/6679 | Taneční umění / Taneční věda | Theses on a related topic

Historie Vysokoškolského uměleckého souboru
 (Martin Kolda)

2011, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/6679 | Taneční umění / Taneční věda | Theses on a related topic

ROC křivky a plochy
 (Pavel Skoták)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ux2oo/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic