Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Návykové látky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Příklady dobré praxe sociální práce s uživateli návykových látek z pohledu sociálních pracovníků kontaktních center
 (Veronika HRUBCOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hzwdd5// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Sociální práce kurátora s dětmi a mládeží užívajícími návykové látky
 (Lada MŽYKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//iyk2tr// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální práce s mládeží ohroženou závislostí na návykových látkách
 (Anežka Horáková)

2019, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11050 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální práce kurátora s dětmi a mládeží užívajícími návykové látky
 (Lada MŽYKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//iyk2tr// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální práce s nezletilými konzumenty návykových látek
 (Nikola RAŠKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4imfq5// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Příklady dobré praxe sociální práce s uživateli návykových látek z pohledu sociálních pracovníků kontaktních center
 (Veronika HRUBCOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hzwdd5// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Sociální práce s osobami závislými na návykových látkách
 (Lenka Dočekalová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//l1wd25// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Využívané metody sociální práce u pacientů hospitalizovaných v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr
 (Vendula BORSKÁ)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mxe6h2// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Chápání sociální práce při práci s mladistvými romskými uživateli drog
 (Barbora Peštová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y509q/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Terciární prevence v kontextu sociální práce u starších uživatelů návykových látek
 (Eva Hrušková)

, absolventská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//829vkm// | N/75 – 32- N / 01 Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)