Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

úředník

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Sociální komunikace a její vliv na pracovní klima zaměstnanců veřejné správy
 (Pavel Bryknar)

2010, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM535 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Marketingová komunikace ve veřejné správě vs. elektronické sociální sítě
 (Barbora Kunová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/daasl/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení
 (Štěpánka Holoubková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dfkivx// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Zvláštnosti komunikace v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
 (Lenka Bezchlebová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB6872 | Specializace v pedagogice / Sociální komunikace ve státní správě | Theses on a related topic

Efektivní komunikace pracovníků České správy sociálního zabezpečení s klienty
 (Simona Leschingerová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0wov39// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Motivace k práci ve veřejných službách
 (Aneta Musilová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s8otp/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Koncepce vzdělávání ve veřejné správě a řízení motivace zaměstnanců
 (Pavel Beneš)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92296 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Hodnocení a motivace ve veřejné správě
 (Natálie Vašíčková)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53423 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Teorie motivace a pracovníci veřejné správy
 (Petr Vršek)

2007, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u34wj/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Motivace a stabilizace zaměstnanců ve veřejné správě
 (Josef Melichárek)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/24688 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)