Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

alokace investic

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v digitálním marketingu
 (Klára Kolaříková)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51429 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování při hodnocení služeb
 (Jan KUPEČEK)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//69vai9// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Theses on a related topic

Aplikace metod vícekriteriálního hodnocení variant při výběru financování nemovitosti
 (Anita RYBNÍČKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//arqu3k// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Podpora transparentního výběrového řízení pomocí aplikace metod vícekriteriálního rozhodování
 (Michaela Komínková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9em0zx// | Systémové inženýrství a informatika / Regionální a informační management | Theses on a related topic

Ověření možné aplikace vybraných metod vícekriteriálního rozhodování v oblasti hodnocení společenské odpovědnosti organizací
 (Štěpánka Staňková)

2018, Disertační práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133974 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v oblasti fitness center
 (Tereza Drechslerová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/31282 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování při volbě financování nemovitosti
 (Petra Klasová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/36122 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování pro hodnocení dodavatelů
 (Jitka Smreková)

2014, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104441 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v Bussiness Intelligence
 (Jiří Doubrava)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/40114 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování na komoditním trhu
 (Pavla Chaloupková)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/37989 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)