Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ziskove modely

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Modely fundamentální analýzy pro stanovení vnitřní hodnoty akcie
 (Tatiana Jánošová)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jr7qk/ | Aplikovaná matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Modely oceňování cenných papírů
 (Eva SLOŽILOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pjycv3// | Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii | Theses on a related topic

Komparace úspěšnosti aplikace poměrových metod fundamentální analýzy a dividendově diskontních modelů na vybraném vzorku akcií
 (David Kučírek)

2012, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qecqw/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Využití predikčních modelů volatility pro tvorbu obchodních strategií na finančních trzích
 (Martin Králík)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e3685/ | Matematika / Finanční matematika | Theses on a related topic

Využití ziskového modelu pro oceňování akcií
 (Martina Jelínková)

2010, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//dke9iz// | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Tvorba rozhodovacího modelu pro alokaci přímých zahraničních investic do Běloruska
 (Aleksandr Aleksandrovič KLJUČNIKOV)

2012, Disertační práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ar4doh// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic