Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

biodostupnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Biodostupnost kontaminantů pro půdní organismy
 (Lucia Škulcová)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uu73r/ | Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie | Theses on a related topic

Osud a biodostupnost starých a nových typů kontaminantů v půdách
 (Natália Peštálová)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/docaa/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Theses on a related topic

Vliv aplikace biouhlu na osud a biodostupnost konazolové fungicidů v půdě
 (Nikola Bošković)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o95ly/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Theses on a related topic

Biodostupnost forem arsenu v kontaminovaných půdách
 (Jakub Martiník)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uldrn/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Biodostupnost rizikových kovů na odvalu Ema
 (Bohdana Šimáčková)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141608 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Theses on a related topic

Biodostupnost antimonu v lidském organismu
 (Kateřina Maxová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//q9nctz// | Forenzní analýza / | Theses on a related topic

Vliv obalu nanočástic stříbra na jejich stabilitu a biodostupnost pro rostliny
 (Adriana VÁCLAVKOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//umseop// | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Vliv biocharu na biodostupnost a fytotoxicitu kovů v půdě z průmyslové oblasti
 (Kristina Jírů)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//i8zx38// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Osud a biodostupnost POPs v artificiálních a reálných půdách
 (Klára Vlčková)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mto0k/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Kovy a jejich biodostupnost
 (Blanka Maňáková)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hypap/ | Chemie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)