Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

socialni izolace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Prožívání sociální izolace u žen na mateřské dovolené
 (Věra Škrháková)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pzhdv/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Canisterapie jako prevence sociální izolace v domově pro seniory
 (Jana Vavřičková)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yrvit/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Sociální izolace obyvatel Suburbia
 (Dušan Hrstka)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xixdu/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Sociální a emocionální izolace žen žijících v zástavbě satelitního typu
 (Lucie Pavelková)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cc84r/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Sociální izolace seniorů
 (Markéta STORKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//pkl10y// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální izolace seniorů v Japonsku se zaměřením na seniory žijící v jednočlenných domácnostech
 (Barbora ŠEVČÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3ct491// | Filologie / Japonská filologie | Theses on a related topic

Prevence sociální izolace žen na rodičovské dovolené
 (Lenka Langarová)

2019, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//eobxam// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Prevence sociální osamělosti a izolace ve stáří
 (Kateřina Zichová)

2017, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//p84deg// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Příčiny sociální izolace seniorů
 (Božena Bezdíčková)

2016, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8308 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností | Theses on a related topic

Sociální izolace osob se zdravotním postižením
 (Liběna MICHÁLKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//sa99mm// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)