Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Štíhlá, výroba, (lean, production)

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Řízení materiálového toku v podmínkách lean production společnosti Foxconn CZ, s.r.o.
 (Leoš Vakula)

2011, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/x9576/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Lean Management v společnosti poskytující sportovní služby
 (Jan Janečka)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73556 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Lean management ve vybraném hotelu v Japonsku
 (Leona Svojanovská)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75278 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Implementace notace BPMN a Petriho sítí pro podporu metodiky lean manufacturing
 (Antonín Srna)

2017, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yhyh2m// | Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika | Theses on a related topic

Řízení výroby jako součást strategického řízení firem
 (Jaroslav Stanko)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//34rw54// | Ekonomika a management / Podnikání | Theses on a related topic

Zavedení štíhlé výroby (Lean Manufacturing) v modelovém podniku s elektrotechnickou výrobou
 (Pavla ZAHÁLKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//w2ruwi// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

Optimalizace výrobních procesů podniku k podpoře "Lean production"
 (Aleš Raděj)

2013, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/zfu78/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Řízení materiálového toku v podmínkách lean production společnosti Foxconn CZ, s.r.o.
 (Leoš Vakula)

2011, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/x9576/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

A Production Process Analysis of a Selected Company
 (Michal Doležel)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//448siw// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Vybraná metoda Lean Production ve výrobním podniku TECHNICA CZ s. r. o.
 (Lenka Šebková)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/66267 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)