Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

bulhar

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Bulhaři v ČR
 (Michal BARANEC)

2017, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//nq2gm3// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Příbuzenství a sociální sítě u Bulharů v České republice
 (Tereza HODLOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//kfr1pn// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Doba bronzová v obci Bulhary (okr.Břeclav)
 (Tereza Rychtaříková)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c63aw/ | Historické vědy / Archeologie | Theses on a related topic

Bulhaři v Brně. Sonda do životních příběhů imigrantů a jejich potomků
 (Kristýna Knapková)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/don2x/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Slovanské pohřebiště v Bulharech - Gajdošova cihelna
 (Pavel Jelínek)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dkist/ | Historické vědy / Archeologie | Theses on a related topic

Bulhaři v ČR
 (Michal BARANEC)

2015, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//nv1kw3// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Bulhaři v České Republice - případová studie města Brna
 (Olga Kučírková)

2009, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//tv09pv// | Sociologie / Sociální antropologie | Theses on a related topic

Získavanie priestorových informácií pomocou snímkovania a laserového skenovania. Hyperspektrálne snímkovanie ako komplementárny nástroj archeologickej prospekcie
 (Monika Koróniová)

2020, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s536z/ | Historické vědy (čtyřleté) / Archeologie | Theses on a related topic