Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kognitivne behavioralni pristup

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Kognitivně behaviorální přístup v párové terapii
 (Veronika Dacerová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/km90n/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Kognitivně behaviorální terapie u obézních
 (Veronika Janečková)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/11453/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Možnosti využití kognitivně-behaviorálního přístupu při práci s mládeží ohroženou sociálním vyloučením v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež NZDM v Olomouci
 (Anna Kučerová)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/wlu9l/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Efektivita kognitivně behaviorální terapie u tělesné dysmorfické poruchy
 (Kateřina Tichá)

2022, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qko1h/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Problematika kognitivně-behaviorální terapie u dětí s OCD
 (Helena RYBKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hfzvgc// | Psychologie / | Theses on a related topic

Skupinová kognitivně behaviorální terapie obezity
 (Veronika Sznapková)

2010, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lbfjn/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Theses on a related topic

Sociální práce s uplatněním metod kognitivně-behaviorální terapie u drogově závislých osob v kontaktním centru.
 (Ivana SVÍTKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//n6aryd// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Behaviorální a kognitivní přístupy v sociální práci.
 (Pavlína TŮMOVÁ)

2009, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//uxf3gb// | Specializace ve zdravotnictví / Sociální práce se zdravotnickým profilem | Theses on a related topic

Uplatnění kognitivně behaviorální terapie při snižování nadváhy
 (Martina PRUDÍKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qkjff0// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Přístup ke klientovi s duální diagnózou poruchy příjmu potravy a závislosti na návykových látkách
 (Lucie HOLÍKOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//mjop6y// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)