Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Candida sp.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Genetické změny asociované s Crohnovou chorobou; mutační analýza genu NOD2/CARD15
 (Petra Nosková)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b3tb8/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Identifikace a charakterizace bakterií pomocí PCR s následnou analýzou tání
 (Lucie NAVRÁTILOVÁ)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jaukru// | Lékařská mikrobiologie / | Theses on a related topic

Polymorfismus HSD3B1 s ohledem na rezistenci k androgen deprivační terapii karcinomu prostaty
 (Nikola MAŠOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ykkc0a// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Detekce onkogenních mutací u karcinomu děložního hrdla pomocí metody “High Resolution Melting” (HRM)
 (Klára Rozehnalová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i3yan/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Implementace dekonvolučních metod pro GC/MS data s vysokým rozlišením
 (Jiří Novotný)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n0cu4/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Optimalizace přípravy rostlinných chromozomů pro zobrazování v SEM s vysokým rozlišením
 (Pavlína Kurková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bwtwy/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Vysoce propustná debayerizace pro snímání kamerami s vysokým temporálním rozlišením
 (Libor Vašátko)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/axyzh/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Webovy systém pro identifikaci organismů metodou High Resolution Melting Analysis
 (Marek Jančo)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/le7u2/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Využití metody real-time PCR v širokospektré detekci patogenů
 (Eva Němcová)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x3qu3/ | Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté) / Lékařská mikrobiologie a imunologie | Theses on a related topic

Využití metod molekulární biologie při detekci bakterií v biologických materiálech
 (Michal Slaný)

2011, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h3usd/ | Lékařská biologie (čtyřleté) / Lékařská biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)