Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

zkusenosti s vyukou

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Zkušenosti s písmem ComeniaScript u dětí s grafomotorickými obtížemi
 (Valeria Cachová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bpt0b/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Integrace studenta s PAS na běžné střední škole v percepci pracovníků SŠ
 (Petr Vágner)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/chqai/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Podpora výuky předmětu Operační výzkum pro bakalářské studium s ekonomickým zaměřením
 (Andrea Kubišová)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dxuqz/ | Matematika (čtyřleté) / Obecné otázky matematiky | Theses on a related topic

Sebeúčinnost (self-efficacy) učitelů pro práci se žáky s poruchou autistického spektra ve výuce školní tělesné výchovy
 (Jakub FILÍPEK)

2020, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//thddqs// | Tělesná výchova a sport / Aplikované pohybové aktivity | Theses on a related topic

Skladby pro zpěv s doprovodem komorních formací s klarinetem
 (Hana Tauchmanová)

2016, Diplomová práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/8974 | Hudební umění / Klarinet | Theses on a related topic

Připravenost učitelů k edukaci žáků s epilepsií
 (Jana MUSILOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//uwyqkn// | Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce | Theses on a related topic

Aplikace metody PRVA u dětí se zkušeností s Montessori školou v mladším školním věku
 (Nataliya POLYAK)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//idqopj// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol - speciální pedagogika | Theses on a related topic

Zkušenosti českých pedagogů výchovy ke zdraví s žáky s poruchami příjmu potravy
 (Veronika Gilbertová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ysar9/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy Pedagogické asistentství chemie pro základní školy | Theses on a related topic

Zkušenosti učitelů s tématem smrti ve škole
 (Veronika PLACHÁ)

2018, Disertační práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qkbiv6// | Psychologie / Pedagogická psychologie | Theses on a related topic

Moje zkušenosti s využitím technických prostředků ve výuce na 1. stupniZŠ
 (Marie Blažková)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//t4ysig// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)