Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sociopreferencni vztahy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Sociopreferenční vztahy v malé sociální skupině se znakem ústavní výchovy
 (Brigita Čablíková)

2018, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tv90ot// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Sociopreferenční vztahy v pracovní skupině a využití jejich znalostí pro management organizace
 (Monika Visčurová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71091 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Postoje spolužáků jako faktor úspěšné integrace žáka se zrakovým postižením na základní škole
 (Markéta Sedláčková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m3xw2/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Média v každodenním životě totální instituce: mediální praxe klientů dětského diagnostického ústavu
 (Barbora Číhalová)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qvmux/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Socioedukativní aspekty inkluzivního vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem
 (Jana Nováková)

2011, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pytfp/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic