Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

zamestnankyne

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Patologické jevy v japonském pracovním prostředí - případová studie sebevraždy zaměstnankyně firmy Dentsu
 (Jana Hendrychová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qxiw1/ | Filologie / Japanistika | Theses on a related topic

Ochrana pracovního poměru těhotné zaměstnankyně a osob pečujících o dítě
 (Tereza NAHODILOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//jpm8xo// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Ochrana pracovního poměru těhotné zaměstnankyně a osob pečujících o dítě
 (Tereza NAHODILOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//992kd5// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Rizika českého trhu práce: žena v roli zaměstnankyně a matky
 (Monika Jílková)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/39116 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Pracovní motivace zaměstnanců a zaměstnankyň ekologických neziskových organizací v průběhu vývoje jejich kariéry
 (Michaela Wolná)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wwoj3/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Brzký návrat zaměstnankyň velké IT firmy z mateřské a rodičovské dovolené zpět do zaměstnání - bariéry, motivace, podmínky
 (Klára Chládková)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zkrl8/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Zvláštní pracovní podmínky zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců
 (Andrea Hampová)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pf6e1/ | Právní specializace / Právo sociálního zabezpečení | Theses on a related topic

Harmonizace práce a rodiny: Slaďování potřeb zaměstnankyň po návratu z MD/RD a přístupu managementu
 (Lucie Pospíšilová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kiju8/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Ochrana těhotných zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti v pracovněprávních vztazích
 (Michaela Durďáková)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qs7o2/ | Právní specializace / Právo sociálního zabezpečení | Theses on a related topic

Pracovní podmínky zaměstnankyň - matek
 (Simona Waldhansová)

2013, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/g7lpr/ | Právní specializace / Právo v podnikání | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)