Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

poruchy, autistického, spektra

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Výměnný obrázkový komunikační systém pro děti s mentální retardací a autismem
 (Kristina SZEWCZYKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ahh4u0// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Výměnný obrázkový komunikační systém jako prostředek komunikace na přípravném stupni základní školy speciální
 (Zuzana KOLÁŘOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8wt5qs// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Theses on a related topic

Výměnný obrázkový komunikační systém a jeho využití u dítěte s autismem
 (Zuzana Širmerová)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gvkj4/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Výměnný obrázkový komunikační systém jako metoda alternativní komunikace u klientů s poruchou autistického spektra
 (Petra Průchová)

2007, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w22mc/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Výměnný obrázkový komunikační systém a jeho role v komunikaci dětí a žáků s poruchami autistického spektra
 (Veronika BATALOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//1njo24// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Výměnný obrázkový komunikační systém v edukaci osob s postižením.
 (Markéta VALENTOVÁ)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//kr4heb// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Výměnný obrázkových komunikační systém u dítěte s poruchou autistického spektra
 (Zuzana Sedláčková)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vdn97/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Rozvoj komunikace u dětí s poruchami autistického spektra pomocí alternativní a augmentativní komunikace
 (Eva Libánská)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yw8m2/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)