Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

biomaterials

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Spectroscopic investigation of luminescent biomaterials on organic semiconductors
 (Dominik FARKA)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//o873et// | Biochemistry / Biological chemistry | Theses on a related topic

Biomateriály pro kultivace a diferenciace kmenových buněk plic
 (Viktória Macková)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iz7sq/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Možnosti medicínského využití různé adhezivity biomateriálů
 (Lucia Rišová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e7bfc/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Biomateriály pro 3D tisk kmenových buněk
 (Josef Lavický)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iawgh/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Polymerní biomateriály jako nosičový systém enzymů v regenerativní medicíně
 (Veronika Kratochvilová)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//v2hmy0// | Speciální chemicko-biologické obory / Bioanalytik | Theses on a related topic

Vliv výrobních operací na vlastnosti kovových a polymerních biomateriálů
 (Ivana Arvajová)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//1fqx5z// | Chemie materiálů a materiálové inženýrství / | Theses on a related topic

Biodegradace biomateriálů ze směsí PLA/PHB v podmínkách in-vitro
 (Jana Hofmanová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137441 | Nerostné suroviny / Minerální biotechnologie | Theses on a related topic

Vliv modifikace povrchu kovových biomateriálů na jejich interakci s modely tělního prostředí
 (Zdeněk Kačenka)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//6wec64// | Biomateriály pro medicínské využití / | Theses on a related topic

Pulsní laserová depozice nanostruktorovaných biomateriálů na bázi titanu a hydroxyapatitu
 (Martin ŠORM)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sn01hg// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Theses on a related topic

Struktura a vlastnosti porézních biomateriálů na bázi titanu
 (Jana Körberová)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//7uhebu// | Chemie materiálů a materiálové inženýrství / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)