Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

vzdělávání, sluchově, postižených

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Šikana sluchově postižených dětí ve školách pro sluchově postižené
 (Eva Kučerová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ro8cq/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Analýzy metod používaných při výuce anglického jazyka v předškolním vzdělávání a jejich využití při vzdělávání sluchově postižených dětí
 (Helena Háková)

2013, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//419pcz// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - učitelství | Theses on a related topic

Bariéry ke vzdělávání z pohledu sluchově postižených
 (Lucie Grabarczyková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gj0zm6// | Specializace v pedagogice / Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře | Theses on a related topic

Problematika profesní orientace ve vzdělávání sluchově postižených
 (Libor STAVINOHA)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//m9gvj1// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Postoj rodičů sluchově postižených dětí k jejich vzdělávání
 (Jana Maixnerová)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kg0wn/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Celoživotní vzdělávání sluchově postižených
 (Jana Nováková)

2019, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//uli490// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Vzdělávání sluchově postižených v Kanadě
 (Simona Skoumalová)

2015, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//nzadej// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - učitelství | Theses on a related topic

Interaktivní výuka vybraných témat z algebry na SOU s využitím matematických programů - rovnice, finanční matematika
 (Václav KOCUM)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//grwtko// | Učitelství pro základní školy / M-VT/ZŠ | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)