Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Obezita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Vliv komplexní léčby na tělesnou zdatnost, antropometrické parametry, subjektivní hodnocení kvality života a symptomů u pacientů s obstrukční spánkovou apnoe
 (Markéta ZAORALOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//essnwb// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Prevence nadváhy a obezity u žáků na prvním stupni základních škol v regionu Klatovy z pohledu učitelů
 (Helena Dudová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s9j4n/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Prevence nadváhy a obezity vhodně zvolenou pohybovou aktivitou pro děti mladšího školního věku
 (Markéta Koldová)

2011, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p1lef/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Zdravý životní styl jako prevence nadváhy a obezity
 (Marie Zmeškalová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//h94yk2// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Role sestry v prevenci obezity a nadváhy u romské minority v České republice
 (Věra OLIŠAROVÁ)

2015, Disertační práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bmytil// | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Stav výživy a prevence obezity u dětí na 1.stupni ZŠ
 (Jana KARLÍKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9mdzcf// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Význam zdravé výživy v primární prevenci obezity
 (Jana BĚLUNKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//um129q// | Chemie a technologie potravin / Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů | Theses on a related topic

Edukace ve vztahu k prevenci nadváhy a obezity
 (Ivana Janíčková)

2013, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//olnafv// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Pohybová aktivita a její význam v prevenci nadváhy a obezity u dětské populace
 (David BAŠTAN)

2013, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//y4625c// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Současné trendy v primární prevenci obezity a nadváhy
 (Pavlína SUCHÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//no4hub// | Chemie a technologie potravin / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)