Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nikotin

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Marihuana a nikotin z pohledu současných dětí a mládeže
 (Zuzana WALACHOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//rmrqd3// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

Tvorba, reflexe a poučení z vytváření bakalářského filmu na téma "Nikotin" z pohledu animátora a skladatele hudby
 (Mojmír MĚCHURA)

2011, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//no985e// | Výtvarná umění / Klasická animovaná tvorba | Theses on a related topic

Tvorba, reflexe a poučení z vytváření bakalářského filmu na téma "Nikotin" z pohledu animátora a výtvarníka.
 (Jan NETUŠIL)

2011, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//uoq8jo// | Výtvarná umění / Klasická animovaná tvorba | Theses on a related topic

Alkohol a nikotin - souvislosti a důsledky jejich užívání na základních a středních školách
 (Pavla Minaříková)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//5ve9mi// | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka a německého jazyka pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Modulace aktivity polymorfonukleárních leukocytů nikotinem
 (Silvie Gajdová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/recbl/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Kotinin – efektivní marker pro kontrolu abúzu nikotinu
 (Michaela Kulhavá)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tno7f/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Abuzus nikotinu u zdravotnických záchranářů
 (Sára Fikejsová)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vga06/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Užívání alkoholu a nikotinu středoškolskou mládeží (Komparace dvou středoškolských zařízení v Královéhradeckém kraji)
 (Jan Milostný)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB920 | Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence | Theses on a related topic

Změna prevalence kouření a míry závislosti na nikotinu u zdravotnického personálu v souvislosti se zákonem č. 65/2017 Sb.
 (David Bláha)

2018, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//q84l1t// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)