Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Bitlocker

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Způsoby administrace adresářových služeb Active Directory a skupinových politik pomocí skriptovacího jazyka PowerShell.
 (Jiří BARTOŠ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fnqvda// | Aplikovaná informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Přechod stávající sítě z platformy Novell Netware 5.0 na platformu Windows Server 2008 v OA Šumperk
 (Lubomír Gebauer)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3ide6l// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Implementace Software Defined Network v prostředí malé firmy
 (Stanislav Soták)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zxrg9/ | Informatika / Počítačové sítě a komunikace | Theses on a related topic

Ochrana přístupu do sítě v prostředí MS Windows
 (Lukáš Wojnar)

2014, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hxyh5/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Bitlocker šifrování disků ve firemním prostředí.
 (Karol Vait)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xzuvhw// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic