Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

profesní migrace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Uznávání kvalifikací
 (Lenka Káčerková)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/qzexl/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a Evropská unie | Theses on a related topic

Profesní kvalifikace v regionu Vysočina
 (Radomíra Machová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ux0q7/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby | Theses on a related topic

Rekvalifikace a profesní kvalifikace v oboru gastronomie
 (Dita Ochmannová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z2vz0/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Další vzdělávání dospělých formou profesní kvalifikace v prostředí SŠ obchodní a služeb SČMSD v Poličce
 (Martina Jurášová)

2017, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//olngvb// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Theses on a related topic

Tvorba multimediální výukové pomůcky pro zvýšení kvalifikace zaměstnanců
 (Vítězslav ŠARINA)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//gzuy8f// | Specializace v pedagogice / Informační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

Zvyšování a prohlubování kvalifikace se zaměřením na zdravotnické pracovníky
 (Nina Rerková)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hekin/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Metody zvyšování kvalifikace zaměstnanců ve společnosti Fireclay, spol. s r.o.
 (Kateřina Pokorná)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86104 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Analýza kvalifikace, rozvoje a odborné přípravy zaměstnanců na OU a PrŠ Zlín - Klečůvka
 (Vlastimil SVĚTLÍK)

2010, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9sahkj// | Ekonomika a management / Marketing | Theses on a related topic

Analýza kvalifikace, rozvoje a odborné přípravy zaměstnanců Lékárny U Radnice
 (Vladimíra SLOVÁKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//olvjm6// | Ekonomika a management / Marketing | Theses on a related topic

Právní aspekty migrace lékařů a zdravotních sester v Evropské unii
 (Veronika Kotačková)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xn249/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)