Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Rom

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 6 » (total: 53 theses)
Komunikace rodičů s dětmi s narušenou komunikační schopností - koktavostí
 (Adéla Rezková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/am2rm/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Komunikace dítěte s autismem a jeho interakce s rodiči
 (Martina Medková)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zjwrl/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

Etické aspekty péče o dítě s poruchou autistického spektra (komunikace s rodiči, prarodiči apod.)
 (Lenka PLOCKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7xihhh// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Elektronická komunikace školy s rodiči na Integrované střední škole polygrafické, Brno
 (Milan Heroudek)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e2ggv/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby | Theses on a related topic

Komunikace pomáhajících pracovníků s umírajícími pacienty dětské onkologie a jejich rodiči
 (Alžběta Šimčíková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lmeyw/ | Humanitní environmentalistika / Sociální politika a sociální práce | Theses on a related topic

Komunikace zdravotníků s rodiči dětského pacienta
 (Nikola ŽÁKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rv76lf// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Romské dítě "po škole" Význam romské kultury, rodinného, školního a neformálního (mimorodinného a mimoškolního) prostředí pro výchovu a vzdělávání romských dětí
 (Aneta VOMLELOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//78cke7// | Sociální péče / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Sociální pedagog Miroslav Dědič a jeho působení v oblasti výchovy a vzdělávání romských dětí
 (Martina Kastlová)

2018, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qsn9jq// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Asistent pedagoga a jeho význam v edukaci romských žáků
 (Zuzana Proboszová)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f192r/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Edukace a Romové v podmínkách předškolního a základního vzdělávání
 (Lenka Venterová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//n9vprv// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 6 » (total: 53 theses)