Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Cognex

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Pick-and-place aplikace pro neorientované objekty
 (Daniel Vrbka)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137056 | Strojní inženýrství / Robotika | Theses on a related topic

Descriptors for Object Detection in Image Recognition
 (Radovan Fusek)

2016, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112228 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika | Theses on a related topic

Rozpoznávání obrazu v řídicích systémech
 (Lukáš Smolka)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117617 | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Theses on a related topic

Rozpoznávání obrazu a autonomní řízení mobilního robota
 (Ivan Melnykovych)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11642 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Odhad čekací doby pomocí zpracování obrazu
 (Matěj Chumlen)

2019, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//k79l01// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Laboratorní model linky s rozpoznáváním obrazu výstupní kontroly dílů
 (Maksim Kliuchnikau)

2017, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117212 | Mechatronika / Mechatronické systémy | Theses on a related topic

Rozpoznávání obrazu s využitím realtime platformy cRIO
 (Tomáš Müller)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117525 | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Theses on a related topic

Použití UWB radaru na silničním vozidle pro rozpoznání obrazu člověka
 (Martin Šafařík)

2015, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5kf81x// | Technika a technologie v dopravě a spojích / Dopravní prostředky a infrastruktura: Elektrotechnika | Theses on a related topic

Pick-and-place aplikace pro neorientované objekty
 (Daniel Vrbka)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137056 | Strojní inženýrství / Robotika | Theses on a related topic

Pick-and-place aplikace pro neorientované objekty
 (Daniel Vrbka)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137056 | Strojní inženýrství / Robotika | Theses on a related topic