Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

senior

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Senior v dnešní společnosti
 (Hana Hanousková)

, absolventská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//pzz6ah// | Sociální práce, 75-32-N / 01 | Theses on a related topic

EFEKTIVITA ERGOTERAPIE V OBLASTI ACTIVE AGING
 (Lenka POPOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//448bzc// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Theses on a related topic

Ageismus aneb Senioři jako "druhořadí" občané?
 (Michaela Minksová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/spjxm/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Ageismus - vnímání seniory a postoje mladých dospělých
 (Eva Papežová)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ajoi8/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Ageismus pohledem seniorů
 (Daniela BÍNOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ffge8r// | Humanitní studia / Sociologie - Andragogika | Theses on a related topic

Ageismus a sociální postavení seniorů ve společnosti
 (Kateřina Klajsnerová)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fnrjk/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Ageismus - mezigenerační vztahy seniorů a jejich potomků na Ústecku.
 (Jana HARCINÍKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wyz7p5// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp. | Theses on a related topic

Ageismus z pohledu seniorů v regionu Uherské Hradiště
 (Pavla NEKARDOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qf6yph// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic

Postavení seniora ve společnosti - ageismus, mezigenerační problémy a násilí proti seniorům
 (Helena CHALUPOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//brfdc5// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Ageismus ve zdravotnictví očima seniorů
 (Bára FEBEROVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nha819// | Humanitní studia / Sociologie - Andragogika | Theses on a related topic