Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

raster graphics

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Rastrová grafická aplikace a její využití při výuce počítačové grafiky na FAI UTB ve Zlíně
 (Radka Fůsková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//a9keu6// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Počítačová grafika na základní škole
 (Ivana Lévková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kemx7/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy Učitelství matematiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Malba štětcem v 2D rastrové grafice
 (Dalibor Žák)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116142 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Malba štětcem v 2D rastrové grafice
 (Lukáš Tvrdý)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78459 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Multimediální výuková pomůcka rastrového grafického editoru
 (Tomáš WIEJACKI)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//h1q6pk// | Specializace v pedagogice / Informační technologie ve vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Analýza prostředí pro práci s vektorovou i rastrovou grafikou z hlediska použitelnosti při výuce a v malých firmách.
 (Josef ŠENFELD)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//499ba4// | Aplikovaná informatika / Informační systémy | Práce na příbuzné téma

Výukový kurz základů rastrové a vektorové grafiky
 (Lucie AUJEZDSKÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//2v4tie// | Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Testování SW pro převod mezi rastrovou a vektorovou grafikou
 (Monika Mináriková)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/14679 | Aplikovaná informatika / Informatika | Práce na příbuzné téma

Využití rastrové a vektorové grafiky v práci učitele na Střední škole obchodně technické ve Zlíně.
 (Martina Oravcová)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//luzgr3// | Inženýrská informatika / Učitelství informatiky pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Počítačová grafika, prezentace informací, zpracování obrazu na počítači
 (Ivana Nykodýmová)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/bpgvf/ | Bankovnictví / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)