Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

cytogenetika

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Cytogenetika a molekulární cytogenetika u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií (CLL) se zaměřením na zmnožení krátkého ramene chromosomu 2 (2p)
 (Barbora ŠTEFKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//98qad8// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Cytogenetika a molekulární cytogenetika v detekci chromosomových změn u nemocných s chronickou lymfocytární leukémií (CLL)
 (Lenka KRŮZOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rqogp5// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Cytogenetika a molekulární cytogenetika akutních myeloidních leukémií (AML)
 (Zuzana STANÍČKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6tjmse// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Cytogenetika a molekulární cytogenetika myelodysplastického syndromu (MDS) - diagnostický a prognostický význam.
 (Petra LUŽNÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bm1nu5// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Molekulární cytogenetika nehodgkinských lymfomů
 (Martina ONDERKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yeo8uq// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Molekulární cytogenetika chronické lymfocytární leukémie
 (Lenka KRŮZOVÁ)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//exts39// | Lékařská genetika / | Práce na příbuzné téma

Cytogenetika ve středoškolských učebnicích
 (Josef BRANDŠTÝL)

2011, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//x50myv// | Přírodovědná studia / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Využití metod molekulární cytogenetiky (FISH, mFISH a mBAND) pro přesné určení chromosomových změn a komplexních karyotypů u nemocných s chronickou lymfocytární leukemií (CLL)
 (Barbora Richterová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gwx1m/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Hledání příčin selhání kultivace periferní krve v souboru pacientů z Laboratoře klinické cytogenetiky OLG FN Brno. Analýza dostupných dat, formulace hypotéz
 (Hana Kluková)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gpyx7/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)