Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

letokruh

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Návrh CSR strategie pro Centrum Letokruh s. r. o.
 (Anna Karásková)

2020, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//95n1oz// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Práce na příbuzné téma

Projekt rozšíření sociálních služeb v organizaci Letokruhy, o.p.s.
 (Vendula Mikačová)

2018, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dsm9jq// | Ekonomika a management / Management ve zdravotnictví | Práce na příbuzné téma

Letokruhy - tapiserie
 (Tereza Krnáčová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//u11jjt// | Textil / Textilní a oděvní návrhářství | Práce na příbuzné téma

Variabilita šířky letokruhu a konvenční hustoty dřeva smrku ztepilého po výšce kmene na Drahanské vrchovině
 (Michal Jelínek)

2015, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//xck0sj// | Dřevařství / | Práce na příbuzné téma

Variabilita šířky letokruhu a konvenční hustoty dřeva vybraných dřevin po výšce kmene na Drahanské vrchovině
 (Lubomír Becha)

2016, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//203auz// | Dřevařské inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Stabilní izotopy uhlíku v letokruzích smrku jako marker napadení stromu patogenní houbou.
 (Lucie NECUDOVÁ)

2013, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8m64kb// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Práce na příbuzné téma

Růst letokruhů topolu kanadského a jeho bioindikační využití v hodnocení kvality prostředí v lužním ekosystému
 (Martin ZÝKA)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//konfk7// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Růst letokruhů topolu kanadského a jeho bioindikační využití v hodnocení kvality prostředí v lužním ekosystému
 (Martin ZÝKA)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//konfk7// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Práce na příbuzné téma