Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Dřevostavba

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Kořenová čistička odpadních vod - hospodaření s pitnou vodou
 (Kristýna BERNEROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//jw1tri// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Koncentrace niklu v odpadních vodách a jeho odstraňování za využití umělého mokřadu
 (Etela KOUKLÍKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5vllb5// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Vývoj a využití kořenové čističky odpadních vod
 (Michaela TAHOVSKÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ujbj7n// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Stanovení estrogenů v odpadních vodách
 (Eliška Čechová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b3ysh/ | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Vliv technologie výstavby bytového domu na cenu a rychlost výstavby stavebního díla (dřevostavba)
 (Petr Kurečka)

2012, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/95933 | Stavební inženýrství / Provádění staveb | Práce na příbuzné téma

Dřevěný objekt roubené konstrukce s obytným podkrovím
 (Polina Paraskivopulo)

2017, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//qt2jwr// | Stavby na bázi dřeva / | Práce na příbuzné téma

Využití solární energie pro energetické účely
 (Petr ŠVEHLA)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//quxt6j// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Práce na příbuzné téma

Zařízení pro transformaci solární energie a jejich vliv na životní prostředí
 (Ondřej Klofát)

2012, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ggcrsi// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Solární systémy pro rodinný dům
 (Petr ULČ)

2014, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//d46zww// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Obnovitelné zdroje elektrické energie – větrná energie – legislativa, povolování a ekonomika staveb a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů
 (Miroslava Hrdinová)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82711 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)