Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

coal mining

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Coal Mining and Climate Change in the Czech Republic: Two Cases of Media Narratives
 (Lukáš Lehotský)

2018, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hm81t/ | Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté) / Mezinárodní vztahy | Práce na příbuzné téma

Algae and cyanobacteria colonizing toxic soils on coal-mining dumps
 (Kristýna HRČKOVÁ)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9e49km// | Botanika / | Práce na příbuzné téma

Srovnání vývoje skupiny Severočeské doly a skupiny Czech Coal od privatizace
 (Jaroslav Siblík)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86552 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Allelopathic effect of Salix caprea litter on late successional plants at different substrates of post-mining sites - pot experiment studies
 (Ondřej MUDRÁK)

2012, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2xqmye// | Botanika / | Práce na příbuzné téma

Kritická analýza účelnosti těžby uhlí v Severočeském hnědouhelném revíru.
 (Natália Lukšová)

2020, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/liza9/ | Regionální rozvoj a cestovní ruch / | Práce na příbuzné téma

Původ důlních vod v oblasti zrušeného dobývacího prostoru Zbýšov u Brna
 (Veronika Kršková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hbgjg/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Ekonomická využitelnost areálu Březno těžební společnosti Severočeské doly a.s. po ukončení těžby
 (Michaela Koubíková)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137399 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Těžba hnědého uhlí a analýza konkurenčních těžebních společností v pánevní oblasti severních Čech
 (Nikola Kršková)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/uyep1/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Práce na příbuzné téma

Těžba uhlí, její vlivy a změny hornické krajiny na území dobývacího prostoru Dolu Darkov
 (Renáta BAITOUKOU)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ysvc10// | Geografie / Geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Těžba uhlí, její vlivy a změny hornické krajiny na území dobývacího prostoru Dolu Karviná
 (Monika NĚMCOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//modtra// | Geografie / Geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)