Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

bioodpad

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Udržitelný design
 (Tomáš STARÝ)

2020, Diplomová práce, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rblljb// | Design / | Práce na příbuzné téma

Udržitelný design
 (Martina KAČMARSKÁ)

2022, Diplomová práce, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//v2xlqa// | Design / | Práce na příbuzné téma

Bioakumulace současně používaných pesticidů pro žížaly
 (Marek Trojan)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/epq0g/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Žížaly jako bioindikátor vybraných rekultivovaných ploch v okolí Mostu
 (Lucie Holceplová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137172 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Optimalizace metodiky stanovení metallothioneinů u žížaly Eisenia foetida
 (Nikol VLČKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//1qrazx// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Ekotoxikologie půdních bezobratlých - žížaly roupice, chvostoskoci
 (Jitka Bezchlebová)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mqilb/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Žížaly v lesních ekosystémech
 (Veronika VAVŘÍČKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0r72b4// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Žížaly (Lumbricidae) jako bioindikátoři životního prostředí
 (Jaroslav Stenzel)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98391 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv enantioselektivity na příjem pesticidů žížalou
 (Marek Trojan)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w9i86/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma