Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

multispectral images

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Portal Service for Vegetation Parameter Estimation from Remote Sensing Landscape Images
 (Vladimír Lazárik)

2022, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lne9b/ | Informatika / | Práce na příbuzné téma

Detekce oblaků z multispektrálních dat v zimním období
 (Barbora Pavelková)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137265 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Hodnocení změn funkčnosti drenážních systémů orných půd Vysočiny na základě obrazové analýzy časových řad multispektrálních satelitních snímků
 (Jan ŠTEFL)

2014, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pf2g7q// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Práce na příbuzné téma

Využití družicových multispektrálních snímků k hodnocení obsahu chlorofylu ve vodních nádržích
 (Jan Šimek)

2010, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//cankui// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Změny ve struktuře krajiny vybraného území na základě studia leteckých a družicových snímků
 (Denisa Janáčová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ru0to/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Možnosti opensource software pro výuku DPZ
 (Pavel Kubíček)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b0n5s/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma