Theses on the same topic (having an identical keyword):

Kompetence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Kompetence speciálního pedagoga a sociálního pracovníka z pohledu speciálních pedagogů
 (Marie Gerlová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//wah035// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro vychovatele | Theses on a related topic

Sociální práce se syrskými uprchlíky v Turecku a interkulturní kompetence sociálních pracovníků
 (Lucie MATUROVÁ)

2017, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ud3p2h// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Sociální práce se syrskými uprchlíky v Turecku a interkulturní kompetence sociálních pracovníků
 (Lucie MATUROVÁ)

2017, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ns1lm0// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Multikulturní kompetence v sociální práci
 (Jana ŠPANÍKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//274vrr// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Kompetence důvěryhodnosti pro legitimizaci sociální práce
 (Milan GRAUS)

2016, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//tu84nw// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

Kompetence speciálního pedagoga a sociálního pracovníka z pohledu speciálních pedagogů
 (Jana Bečičková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//mciymx// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku | Theses on a related topic

Kompetence lektorů kurzů pro sociální pracovníky z hlediska absolvovaného vzdělání
 (Radana Nováková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tpjq9q// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Multikulturní kompetence pracovníků nepojistných sociálních dávek
 (Gabriela Jelínková)

2016, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kji2fl// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Komunikační kompetence zdravotně sociálních a sociálních pracovníků z pohledu klientů
 (Jana Rašková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//o71b5m// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Kompetence sociálního pracovníka v rámci pěstounské péče
 (Lenka Dardová)

2017, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9934 | Sociální politika a sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)