Theses on the same topic (having an identical keyword):

Environment��ln�� v��da

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 32 theses)
Use of Geographic Information System in Environmental Science
 (Ondřej Sáňka)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xp2hp/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Modelování environmentální distribuce persistentních polutantů
 (Jiří Komprda)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fx6wp/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Numerická stabilita v environmentálním modelování s neurčitostmi
 (Jaroslav Urbánek)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zsh3z/ | Matematika / Matematické modelování a numerické metody | Theses on a related topic

Engineering of the synthetic metabolic pathway for biodegradation of an environmental pollutant
 (Pavel Dvořák)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gyoy9/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Počítačové modelování plazmového výboje pro biomedicínské a environmentální aplikace
 (Jaroslav ERHART)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//u8ml7x// | Učitelství pro základní školy / Fn-In | Theses on a related topic

Možnosti využití nástrojů GIS a environmentálního modelování v procesu hodnocení vlivů na životní prostředí
 (Eva Rončková)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82252 | Nerostné suroviny / Environmentální management | Theses on a related topic

Use of Geographic Information System in Environmental Science
 (Ondřej Sáňka)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xp2hp/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Kvantitativní srovnání publikací v oblasti znečištění prostředí mikroplasty a výdajů na výzkum a vývoj ve vybraných zemích EU
 (Klaudie Volhejnová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ymg60s// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Vývoj města Louny v prostředí geografických informačních systémů
 (Jana VOSTRÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//rllnwf// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 32 theses)