Theses on the same topic (having an identical keyword):

dusicnan

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Dusitany a dusičnany ve stravě - jejich negativa a pozitiva
 (Veronika Hlobilová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qhh7z/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Theses on a related topic

Stanovení dusičnanů ve víně metodou ITP
 (Petra Poloucká)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a3v9t/ | Chemie / | Theses on a related topic

Tepelná kapacita a entalpie tání tetrahydrátu dusičnanu vápenatého a nonahydrátu dusičnanu hlinitého z hlediska použití pro akumulaci tepla
 (Radim Pilař)

2008, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//36b3jz// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic

Studium tepelné kapacity tetrahydrátu dusičnanu vápenatého a nonahydrátu dusičnanu hlinitého
 (Martin Korous)

2010, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rn1jjh// | Chemie a technologie materiálů / Anorganická technologie | Theses on a related topic

Dusičnany v balené vodě
 (Edita Ježilová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//lu9k0d// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic

Adsorpce dusičnanů na uhlíkatých materiálech
 (Lucie KOŘENÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//e1cl5f// | Chemie / | Theses on a related topic

Metody odstraňování dusičnanů z podzemních vod
 (Iva Kotalová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129773 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Příprava a vlastnosti dusičnanů a hydroxidů prvků vzácných zemin
 (Matěj Chvála)

2017, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//s44jpp// | Chemie / chemie - tělesná výchova | Theses on a related topic

Odstranění dusičnanů z podzemních vod s použitím iontoměničů
 (Petra Struminská)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129837 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Vliv kyselé a dusíkové zátěže na dostupnost dusičnanů v lesních půdách
 (Adéla KOTOUNOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//sxthxt// | Biologie / Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)