Theses on the same topic (having an identical keyword):

kickstarter

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Crowdfunding – obsahová analýza služby Kickstarter
 (Tomáš Janypka)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t2aag/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Data mining na dátach Kickstarter
 (Mária Sadecká)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/83370 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Komunikace herních crowdfundingových projektů na platformě Kickstarter.com
 (Michal Výskala)

2018, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6qkuoj// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Crowdfunding se zaměřením na Kickstarter a jeho kampaně
 (Jakub Špaček)

2015, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rnmvjy// | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Crowdfunding ako novodobá forma fundraisingu projektov s kreatívnym obsahom
 (Magdaléna Guráňová)

2017, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sm5wt/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Crowdfundingový trh v USA: Klíčové determinanty počtu zahájených projektů
 (Denis Hařovský)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128000 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic