Theses on the same topic (having an identical keyword):

pokrocili studenti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Na přesnosti záleží: zkoumání přesnosti žákovského jazyka u pokročilých studentů angličtiny v českém terciárním vzdělávání
 (Simona Kalová)

2020, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ffuys/ | Specializace v pedagogice (čtyřleté) / Didaktika cizího jazyka | Theses on a related topic

Vliv zpětné vazby na písemnou produkci studentů angličtiny pro specifické účely
 (Blanka Pojslová)

2021, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lit7i/ | Specializace v pedagogice (čtyřleté) / Didaktika cizího jazyka | Theses on a related topic

VŠÍMAVOST U POKROČILÝCH STUDENTŮ BOJOVÝCH UMĚNÍ
 (David MAŇUR)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//j576p8// | Psychologie / | Theses on a related topic

Francouzské výpůjčky ve vzorových textech určených pro pokročilé studenty angličtiny
 (Jakub ŘEHULA)

2023, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//g4za13// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Analýza gramatických chyb v ústním projevu mírně pokročilých dospělých studentů angličtiny
 (Marie Obrová)

2011, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4306/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Rozbor notací z tlumočení nepřipravené a připravené nahrávky u studentů oboru Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad
 (Monika ZIMČÍKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//a4o803// | Filologie / Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad | Theses on a related topic

ZÁKLADNÍ PRINCIPY A PRVKY TECHNIKY JOSÉ LIMÓNA SE ZAMĚŘENÍM NA STŘEDNĚ POKROČILÉ A POKROČILÉ STUDENTY
 (Dana Pešová)

2008, Diplomová práce, Janáčkova akademie múzických umění v Brně

http://theses.cz/id//z5gv8t// | Taneční pedagogika / | Theses on a related topic