PhDr. Simona Kalová, Ph.D.

Doctoral thesis

Na přesnosti záleží: zkoumání přesnosti žákovského jazyka u pokročilých studentů angličtiny v českém terciárním vzdělávání

Accuracy Matters: Exploring the Accuracy of Advanced Learner English in Czech Tertiary Education
Abstract:
Tato disertační práce se zaměřuje na přesnost žákovského jazyka u pokročilých studentů anglické filologie a možnosti, jak ji zvýšit. Výzkum si kladl za cíl empiricky ověřit účinnost cílené didaktické intervence, zaměřené na zvýšení povědomí o chybách, které jsou považovány za typické pro české a slovenské mluvčí angličtiny jako cizího jazyka, a na snížení chybovosti jejich žákovského jazyka. Ve výzkumu …more
Abstract:
This dissertation research explores the accuracy of advanced learner language of students of English philology, and the possibilities of enhancing it. It aims to verify the efficacy of targeted educational intervention aimed at raising awarenness of errors typically committed by Czech and Slovak learners of English, and at limiting the number of errors. Quasi-experimental methodology adopting pre-test …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2020
  • Supervisor: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D., doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Doctoral programme / field:
Specialization in Pedagogy (4-years) / Didactics of Foreign Language