Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

magnetit

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Teplotně indukované strukturní změny v systému magnetit - maghemit
 (Josef KAŠLÍK)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6n4lpp// | Fyzika / Nanotechnologie | Práce na příbuzné téma

Krystalochemie a geneze magnetitů ze západomoravských skarnů
 (Jakub Roštár)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l4wtz/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Magnetické vlastnosti partikulárních látek na bázi magnetitu.
 (Nikola Vítkovská)

2017, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/122056 | Fyzika / Aplikovaná fyzika | Práce na příbuzné téma

Elektrochemické reakce železa a magnetitu na pevné a pastové elektrodě v alkalickém prostředí
 (Radek Suchánek)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133092 | Procesní inženýrství / Procesní inženýrství a metody kontroly kvality | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení účinnosti regenerace magnetitu na Dole Karviná, závod Lazy
 (Dan Třinecký)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92642 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Práce na příbuzné téma

Příprava, charakterizace a aplikace multifunčních hybridních nanostruktur založených na nanočásticích bakteriálního magnetitu a nulamocného železa.
 (Zdenka MARKOVÁ)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bp1qv8// | Chemie / Fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Magnetická susceptibilita granitoidních hornin východní části brněnského masivu a její příčiny.
 (Martin Kubeš)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s0k35/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Elektrochemická charakterizace redoxních reakcí železa a jeho sloučenin na pevných a pastových elektrodách
 (Vlastimil Novák)

2021, Disertační práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145394 | Metalurgie / Chemická metalurgie | Práce na příbuzné téma

Anizotropie magnetické susceptibility feromagnetických zrn s různou geometrií
 (Kamila Jurníčková)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zsseb/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Identifikace antropogenní zátěže v sedimentech Olše
 (Ondřej Kohut)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115652 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)