Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dysortografie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Přístup učitele 1. st. ZŠ k žákovi s dysortografií
 (Michaela ROBOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4j6za5// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol, Základy speciální pedagogiky pro 1. stupeň ZŠ | Práce na příbuzné téma

Žák s diagnostikovanou dysortografií na ZŠ.
 (Karolína SVOREŇOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//9kq2t1// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Problematika dětí s dysortografií na základní škole
 (Veronika Šírová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//7zjjce// | Specializace v pedagogice / český jazyk - německý jazyk | Práce na příbuzné téma

Integrovaný žák s ADD, hypokinetickým tempem, dysortografii a rysy dalších vývojových poruch učení v základní škole
 (Lucie Turková)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//x9wc7u// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Podpora dětí s dyslexií a dysortografií ve 4. a 5. ročníku na Mladoboleslavsku
 (Miroslava Červená)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//3gtfve// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Metody a formy reedukace používané ve výuce žáků s dysortografií
 (Ilona Pevná)

2007, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dad2i/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Srovnání písemných projevů jedinců s dysortografií a jejich vrstevníků bez této poruchy
 (Ingrid GORYLOVÁ)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//2nvf0u// | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ | Práce na příbuzné téma

Chybovost v písemném projevu u dětí s dysortografií
 (Marie STAŇKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6cgipk// | Učitelství pro základní školy / ČJ-AJ/ZŠ | Práce na příbuzné téma

Metody reedukace u dětí se specifickými poruchami učení se zaměřením na dysortografii
 (Veronika HOŘÍNKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//mbycv8// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Analýza ( rozbor ) prací žáků s dysgrafií a dysortografií na prvním stupni základní školy
 (Lucie Kubincová)

2014, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//sypoov// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - učitelství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)