Bc. Ingrid GORYLOVÁ

Diplomová práce

Srovnání písemných projevů jedinců s dysortografií a jejich vrstevníků bez této poruchy

Confrontation of written language form of children with dysorthographia and written language form of their coevals without this diagnosis
Anotace:
Ve své práci se zabývám problematikou písemného projevu jedinců s dysortografií a jedinců bez tohoto znevýhodnění. Práce se skládá ze tří částí: teoretické, praktické a interpretační. Teoretická část pojednává o specifických vývojových poruchách učení (SPU), zvláště dysortografii, a o oblasti českého Těšínska, praktická část vychází z konkrétních ukázek chyb tak, jak se objevily v sebraných písemných …více
Abstract:
In my thesis I deal with the issues of written works made by pupils with dysorthographia disability and by pupils without this disorder. The thesis consists of three parts: theoretical, practical and interpretative. The theoretical part focuses on the concepts of specific learning disabilities (SLD), primarily on dysorthographia, and on the Czech part of the region Těšín Silesia. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GORYLOVÁ, Ingrid. Srovnání písemných projevů jedinců s dysortografií a jejich vrstevníků bez této poruchy. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ