Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Tepelná elektrárna

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Využití matematických modelů ve strojírenském podniku se zaměřením na tepelné elektrárny a skládkové hospodářství
 (Pavla MELICHERÍKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//el2p9h// | Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii | Práce na příbuzné téma

Modelování turbogenerátorů tepelných elektráren
 (Kryštof BENEŠ)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vvzrvr// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Návrh a ověření řídicích algoritmů s omezením pro laboratorní model tepelné soustavy
 (Lukáš Rušar)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7hekhk// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Práce na příbuzné téma

Výpočetní model pro sledování teploty oceli v licích pánvích
 (Pavla Šťastná)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136154 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Modeling and Simulation of Power Plant Components
 (Michal Jadrný)

2015, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//f1kg4e/Diploma_thesis_2015_Michal_Jadrny.pdf/ | Electrical Engineering and Informatics / Mechatronics | Práce na příbuzné téma