Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Nová generace sekvenování

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Identifikace mutací genu pro srdeční ryanodinový receptor (RYR2) u pacientů s polymorfní ventrikulární tachykardií
 (Eva Švandová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r60eu/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Mutace v genu pro srdeční ryanodinový receptor (RYR 2) u pacientů s polymorfní ventrikulární tachykardií.
 (Eva Švandová)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mg1gb/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Varianty genu RyR2 a komorové arytmie
 (Irena Andršová)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pjgcd/ | Všeobecné lékařství (čtyřleté) / Kardiologie | Práce na příbuzné téma

Zavedení metodiky analýzy genu CACNA1C spojeného se syndromem prodlouženého QT intervalu
 (Jana Baldrianová)

2006, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y2q4j/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Mutační analýza kandidátního genu SCN1B syndromu dlouhého QT intervalu
 (Zuzana Schmidtová)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bwyp7/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Vliv antipsychotik na korigovaný QT interval
 (Vítězslav Pálenský)

2009, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sl1gg/ | Psychiatrie (čtyřleté) / Psychiatrie | Práce na příbuzné téma

Analýza panelu genů modifikujících průběh onemocnění cystické fibrózy pomocí technologie Nová generace sekvenování (Next generation sequencing; NGS)
 (Jan Tuček)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sj75a/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Nová generace sekvenování (Next Generation Sequencing), využití v klinické diagnostice
 (Michaela Jaborníková)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qlms8/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Nová generace sekvenování (Next generation sequencing; NGS) v molekulární diagnostice arytmogenních onemocnění
 (Iva Synková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/beqia/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)