Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Národní divadlo

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Pojetí lásky a přátelství u dětí 2. stupně základních škol v komparaci s kurikulárními dokumenty
 (Jana KŘIŠŤÁKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//pvs49l// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - pedagogika | Práce na příbuzné téma

Etická výchova v kurikulárních dokumentech a realizaci
 (Michaela Spurná)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/utv84/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

Multikulturní výchova v kurikulárních dokumentech a její implementace ve výuce
 (Jakub Šerý)

2016, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kf8l6a// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Environmentální výchova ve školních vzdělávacích programech přírodovědných předmětů gymnázií
 (Jitka Červenková)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h32rw/ | Ekologická a evoluční biologie / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Pojetí průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova v práci učitelů tělesné výchovy sportovního gymnázia
 (Zuzana Hájková)

2013, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iz76b/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Práce na příbuzné téma

Národní divadlo ve výuce výchovy k občanství na II. stupni základní školy
 (Petra HLAVÁČKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qqvmvl// | Specializace v pedagogice / ČJu-SVu | Práce na příbuzné téma

Volby do Evropského parlamentu v České republice pohledem studijního oboru Výchova k občanství a Rámcového vzdělávacího programu
 (Michaela KAREŠOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lc9293// | Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ | Práce na příbuzné téma

Národní divadlo jako symbol národní identity: kvalitativní výzkum motivací spotřebitelů
 (Petra Kalhotková)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29946 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Národní divadlo jako symbol české emancipace a identity
 (Tereza Hybnerová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/34679 | Politologie / | Práce na příbuzné téma

Vizuální identita kulturní instituce
 (Beatrix Křížová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mvliz/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)