Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Charakterizace lipidů v biologických vzorcích s využitím kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie
 (Magdaléna Ovčačíková)

2016, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ow7ke0// | Analytická chemie / | Theses on a related topic

Analýza glukosinolátů v brukvovité zelenině metodou ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí.
 (Kristýna NOVOTNÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vvijk2// | Chemie / Učitelství chemie pro střední školy - Učitelství biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Charakterizace lipidů v biologických vzorcích s využitím kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie
 (Magdaléna Ovčačíková)

2016, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ow7ke0// | Analytická chemie / | Theses on a related topic

Studium vlivu těžkých kovů na profil sekundárních metabolitů v luštěninách spojením kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií
 (Roman FRYČÁK)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ctsh0n// | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Analýza významných biologicky aktivních látek v různých částech lichořeřišnice větší s využitím HPLC/MS/MS
 (Tereza Šalomounová)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//aib8p1// | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Validace metody pro stanovení hormonů v odpadních vodách pomocí LC-MS/MS
 (Soňa NETOLICKÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ro01ar// | Ekologie a ochrana prostředí / Analytická chemie životního prostředí a toxikologie | Theses on a related topic

Zavedení metody na stanovení vybraných triazinových pesticidů ve vodě metodou GC-MS/MS
 (Jan OPEKAR)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zqw5my// | Chemie / | Theses on a related topic

Syntéza derivátů 1,2-dihydrochinazolin-2-karboxylátu s kvarterním uhlíkem v poloze 2 na pevné fázi, studium cyklizace na spiro sloučeniny
 (Jana POSPÍŠILOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fahsjs// | Chemie / Bioorganická chemie a chemická biologie | Theses on a related topic

Využití nosičů na bázi hyaluronanu pro syntézu peptidů na pevné fázi
 (Sergej Karel)

2019, Disertační práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//x78qk5// | Chemie (čtyřletá) / | Theses on a related topic

Vývoj strategií pro přípravu dusíkatých heterocyklických sloučenin založených na 2- a 4-nitrobenzensulfonamidové chemii s využitím syntézy na pevné fázi.
 (Veronika FÜLÖPOVÁ)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5cl41w// | Chemie / Organická chemie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)