Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

osvojovani

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Osvojování druhého jazyka. Teorie osvojovaní druhého jazyka – porovnání z hlediska jazykového transferu z rodného jazyka.
 (Magda Pecnová)

2012, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4330/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Práce na příbuzné téma

Osvojování češtiny u dětí v bilingvní rodině
 (Jana Augustová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n7eoa/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Specifika osvojování češtiny jako L2 u Finů
 (Jana Břehovská)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cctb2/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Problematické fonetické jevy ve standardní čínštině a jejich osvojování
 (Yveta Jarošíková)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kmflw/ | Humanitní studia / Kulturní studia Číny | Práce na příbuzné téma

Vliv interaktivní tabule ve výuce AJ na osvojování slovní zásoby na 1. stupni ZŠ
 (Markéta KABOURKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//y4bdt2// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Posesivní zájmena v procesu osvojování si češtiny jako L2
 (Kristina Vonková)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qu8sk/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Vývoj podpůrné mobilní aplikace pro osvojování si českého jazyka německými studenty
 (Pavla Benetinová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oal7z/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Práce na příbuzné téma

Počítačová podpora osvojování české ortoepické výslovnosti
 (Richard Holaj)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k5tej/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Práce na příbuzné téma

Osvojování češtiny u nevidomých dětí
 (Barbora Koníčková)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cpx70/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Osvojování znakového jazyka neslyšícími dětmi
 (Zuzana Pulcová)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dn7xg/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)