Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

50+

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Vliv přídavku stříbra na vlastnosti skla (GeS\dindex{2})\dindex{50}(Sb\dindex{2}S\dindex{3})\dindex{50} & statistický model iontové vodivosti ve skelných materiálech
 (Max Fraenkl)

2019, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//cykze5// | Chemie a technologie materiálů / Chemie a technologie anorganických materiálů | Práce na příbuzné téma

Strukturování tenkých vrstev chalkogenidového skla složení As\dindex{50}Se\dindex{50} pomocí elektronové litografie
 (Michal Kurka)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//yx84hu// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv přídavku stříbra na termické vlastnosti skla (GeS\dindex{2})\dindex{50}(Sb\dindex{2}S\dindex{3})\dindex{50}
 (Michaela Včeláková)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6adzs9// | Chemie a technologie materiálů / Anorganická technologie | Práce na příbuzné téma

Typologie tržního segmentu věkové skupiny 50+ a jeho zvláštnosti Komunikace vůči tržnímu segmentu 50+ v oblasti aktivní rekreace
 (Karolina ŠRÁMKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bq2y46// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Práce na příbuzné téma

Postoje personalistů vybraných firem k zaměstnávání osob starších 50 let
 (Petra Mlýnková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jn2qr/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Práce na příbuzné téma

Příprava žen 50+ na opětovný návrat na trh práce
 (Monika Stříteská)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/em8o9/ | Pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Opětovný vstup na trh práce a další vzdělávání v oblasti ICT pohledem nezaměstnaných žen 50+
 (Anna - Marie Široká)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hm928/ | Pedagogika / Andragogika | Práce na příbuzné téma

Proces adaptace zaměstnanců 50+ v novém pracovním prostředí
 (Tereza Břetenářová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r9rml/ | Pedagogika / Andragogika | Práce na příbuzné téma

Der Zweite Weltkrieg im westdeutschen Kriegsfilm der 50er Jahre / Druhá světová válka v západoněmeckém válečném filmu 50.let
 (Ivana BALUŠKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//5baie4// | Filologie / Němčina ve sféře podnikání | Práce na příbuzné téma

Zavedení systému dle ISO 50001 ve výrobním podniku
 (Michal Vojtěch)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/rpmj9/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)